Chia buồn

 

Được tin ông Hoàng Tiến qua đời, thọ 80 tuổi. Trang thông tin điện tử Tân Nam Tử Nguyễn Văn Vĩnh xin gửi tới gia đình và những người thân của nhà văn lời chia buồn thành kính. Cầu cho vong linh của ông được siêu thoát và linh thiêng!

(Nhà văn Hoàng Tiến là tác giả cuốn sách “Chữ Quốc ngữ và cuộc cách mạng chữ viết đầu thế kỷ 20”. Đây là đề tài khoa học cấp Nhà nước và có ký hiệu KX 06-17. Sách được Nhà Xuất bản Lao động in và phát hành năm 1994 tại Hà Nội.

130201_Scan20022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *