Có chồng rồi (Những bài hát trẻ con – Les chansons d’enfants)

 

CÓ CHỒNG RỒI

Trèo lên cây gạo cao-cao.

Bước xuống vườn đào hái nụ tầm-xuân.

Nụ tầm-xuân nở ra xanh biếc,

Em có chồng rồi anh tiếc lắm thay !

Vẻ gì một miếng trầu cay ;

Sao anh không hỏi những ngày còn không?

Bây giờ em đã có chồng;

Như chim vào lồng, như cá cắn câu!

Cá cắn câu biết đâu mà gỡ?

Chim vào lồng biết thủa nào ra.

KẸO KÉO

Tay cầm bát mật chạy quanh,

Hỏi thăm chú kẹo có nhà hay không?

Kẹo rằng kẹo kéo ba đồng.

Kẹo đi kẹo lại, kẹo dông kẹo dài.

Con gái kẹo với con trai.

Đôi-mươi mười-tám kẹo đôi đương-thì.

Bà lão kẹo với cô nhi.

Con gái đương-thì kẹo với chúng anh.

Bát cơm kẹo với bát canh,

Quả bí trên cành kẹo với tôm-he.

Cô kia đứng lại mà nghe:

Những lời anh nói như se vào long

Quốc-sĩ vô song,

Lả ngươi Hán-Tín.

Anh chẳng vì mình,

Anh đến chi đây?

Khi xưa rồng ấp với mây.

Bây giờ rồng ấp với cây ngô-đồng.

Cây ngô-đồng rễ dọc rễ ngang.

Quả dưa gang trong vàng ngoài trắng.

Quả mướp đắng trong trắng ngoài xanh.

Có về Nam-định với anh thì về.

Nam-định có bến đò Chẻ.

Có tàu Ngô-khách có nghề ươm tơ.

Ươm tơ thì giỡ mối tơ,

Một trăm mối đứt cũng chờ mối anh.

130124_cochongroi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *