Một góc của tờ báo để lại nhiều tranh cãi trong quá khứ

“… Trước các gương mặt nhân sỹ là thành viên của Ban Biên tập Đông Dương tạp chí, xét về mặt ý thức, hẳn không thể nói những người như: cụ  Hoàng Tăng Bí  (1883-1939), Phan Kế Bính (1875-1921), Nguyễn Văn Tố (1889-1947), Trần Trọng Kim (1883-1953)… là “tay sai” của Thực dân Pháp, đã tham gia làm ở một tờ báo đả phá những người yêu nước… Hay đồng lõa với Nguyễn Văn Vĩnh, “bồi bút” của Pháp… Đánh giá sự việc này, nhà nghiên cứu Phạm Thế Ngũ đã từng nhận định: “Đối với Schneider và những người Pháp đứng sau tờ Đông Dương tạp chí, thì mục tiêu chính trị là quan yếu nhất. Còn đối với những người Việt Nam cộng tác, đứng đầu là Nguyễn Văn Vĩnh, hẳn các ông cũng muốn lợi dụng báo để làm nơi tuyên truyền cho việc duy tân đất nước và xây dựng văn học mới…”Đấy chính là nguyên nhân, tiền đề dẫn tới sự ra đời của Đông Dương tạp chí.

Để giúp các độc giả tận mắt chứng kiến một góc của tờ báo để lại nhiều tranh cãi trong quá khứ, Ban Biên tập trang web Tannamtu.com xin chụp và giới thiệu một vài trang báo thể hiện tính tư tưởng, cũng như vai trò văn hóa của những người tham gia biên tập Đông Dương tạp chí, cụ thể trong chuyên mục tuyên truyền văn hóa, một chuyên mục mà nhà cầm quyền không thể bài bác, nhưng cũng chẳng yên tâm để nó tồn tại!

121027_ddtc2

121027_ddt3

121027_ddtc1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *