10 năm hành trình cho cuộc vận động ngày kỷ niệm Quốc gia chữ Quốc ngữ

Bài viết do Phong VũThân Dũng thực hiện, đăng trên tạp chí Truyền thống và Phát triển, số ra đầu tiên, tháng 5/2012. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả.

120606_10namhanhtrinh_thumb.jpg

120606_lichsuchuquocngu_thumb.jpg

120606_nguyenlanbinh1_thumb.jpg

120606_nguyenlanbinh2_thumb.jpg

120606_nguyenlanbinh3_thumb.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *