Truyền hình thông tấn phỏng vấn về chữ quốc ngữ

Xin gửi đến các quý vị và các bạn chương trình Văn hóa tòan cảnh của truyền hình thông tấn ngày 30/11/2017 chuyên đề về cải tiến chữ Quốc ngữ

quý vị bấm vào đường link hoặc hình ở dưới để xem chương trình. Bắt đầu từ 4 phút 30 giây.

http://vnews.gov.vn/van-hoa-toan-canh-ngay-30112017

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *