Hồi đáp – Tư liệu thứ hai

Tư liệu thứ hai

 Tiếng cười trong vở “Tactuyp” của Môlie

  (Báo điện tử ĐCSVN ngày 20/7/2011)

Lời BBT. TNT

Nguyễn Văn Vĩnh nói:

“Để hiểu cho thật đúng một đoạn văn trích, nên chăng ta còn cần đến một chút lịch sử văn chương hoặc những lời phê phán văn bản? Nên chăng khi nghiên cứu nhân vật Tartuffe [của Molière] chẳng hạn, ta có nên ám chỉ đến “âm mưu của những người ngoan đạo” và tránh tin tưởng thái quá rằng con người đó là “một tên khố rách áo ôm tìm cách ăn chạc một gia đình tư sản” hay đó chính là “một kẻ vô thần đích thực”? Còn đối với hệ thống tư duy của Balzac, nên chăng cần đẩy xa hơn chút nữa việc xem xét nó thật kỹ càng, đi xa hơn những gì đã được mô tả trong những gương mặt và những mối quan hệ giữa con người bằng xương bằng thịt với con người đạo lý ?”.

Đoạn văn trên của NVV, được chí sỹ Nguyễn Văn Tố (1889 – 1947) minh họa trong bài viết đánh giá con người và sự nghiệp của NVV, sau khi NVV qua đời, và đăng trên tạp chí “Tin tức – Hội Tương tác Giáo dục Đông kinh”, cuốn số 16, tháng Giêng đến tháng Sáu năm 1936.

Như vậy, Nguyễn Văn Tố hẳn là một nhân chứng có tầm nhìn khi trích dẫn điều mà ông tâm đắc nhờ xác định được tầm nhận thức và tư duy của một người cùng thời với mình là NVV.

Một bức ảnh hiếm hoi được chụp trên sân khấu Nhà Hát lớn khi lần đầu tiên người dân Việt Nam được biết đến kịch nói, bắt đầu từ những vở hài kịch của Moliere

do Nguyễn Văn Vĩnh dịch ra tiếng Việt vào cuối những năm 10, đầu những năm 20 ở TK XX (Ảnh đăng trên báo “L’ILLUTRATION” (Minh hoạ), số 4038 ra ngày 24.7.1920 tại Paris.)

Chứng minh thêm cho góc nhìn này về NVV của Nguyễn Văn Tố, là một người Việt Nam theo Nho học, nhưng cảm nhận được chính xác cái giá trị của tri thức, của sự cảm nhận những tiến bộ trong tư duy của các bậc danh nhân, mời các bạn đọc thêm một đoạn văn của ngài François de Tessan (1883-1944), một nhà chính trị nổi tiếng của nước Pháp, đã ngạc nhiên đến mức nào khi chứng kiến những thành công về văn hóa của NVV trong môi trường VN, một dân tộc, một đất nước lạc hậu đến tận cùng. Bài được đăng trên tờ báo “L’ILLUTRATION” (Minh hoạ), số 4038 ra ngày 24.7.1920 tại Paris.

“Vở kịch của Molière được dịch ra tiếng Việt là điều mới lạ vô cùng! Thần khí nhà hài kịch vĩ đại Pháp đã nhập được vào hồn của người dân Bắc Kỳ, và đã chinh phục được sự say mê văn hoá của một dân tộc khác chúng ta rất xa về cách suy nghĩ, chắc chắn đây là một sự kiện đầy bất ngờ mà trước đó chẳng ai dám nghĩ đến, và nảy sinh các ý kiến rất trái ngược nhau, bán tín bán nghi về một sự thành công….. Do đó, chẳng ai vượt được Nguyễn Văn Vĩnh trong việc truyền bá các tác phẩm văn học cổ điển của chúng ta và thu hút được quần chúng như với vở kịch “Người Bệnh tưởng”.  (xin đọc bài Moliere ở Annam)

Vậy nhưng, trong cuốn “Bàn về văn hoá nghệ thuật” do Nhà xuất bản Văn hoá, ấn hành năm 1985, Trường Chinh một nhà cách mạng theo tư tưởng Vô sản đã nhìn nhận như sau ở trang 78 của cuốn sách:

 “Đồng thời chúng cho Nguyễn Văn Vĩnh ra báo Trung Bắc Tân Văn và lập nhà xuất bản Âu Tây tư tưởng, dịch các sách cổ điểm và lãng mạn của Pháp… đồng thời cả hai tên Quỳnh, Vĩnh cố gây ra phong trào sùng bái truyện Kiều, nêu gương đạo đức phong kiến để gián tiếp chống lại tư tưởng dân chủ và cách mạng, đánh lạc hướng thanh niên, tri thức khiếm họ xao lãng chính trị”.

Ngày đó, nếu NVV không làm những việc mà giới Nho sỹ bảo thủ, giới cầm quyền thực dân, và cả các tầng lớp xã hội khác nhau ở VN đang manh nha những ý tưởng làm cách mạng, đều không thực sự tán đồng với cách tư duy và cách làm cách mạng của NVV, họ đã quy cho NVV đủ mọi tội lỗi, phụ thuộc vào vị trí chính trị và xã hội mà họ đứng. Để rồi 80 năm qua đi, nhìn lại mới thấy ai đã thực sự vì nền dân trí xã hội, vì cuộc sống tiến bộ và vì một dân tộc phát triển?

Để rõ ràng hơn, mời các quý vị và các bạn đọc bài viết trên báo điện tử ĐCSVN ngày 20/7/2011:  

Tiếng cười trong vở “Tactuyp” của Môlie

http://dangcongsan.vn/van-hoc-nghe-thuat/tieng-cuoi-trong-vo-tactuyp-cua-molie-78919.html

 

BBT.TNT.

NGUYỄN LÂN BÌNH.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *