QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC TUYỆT VỜI 90 NĂM TRƯỚC

BBT,Tannamtu.com xin cảm ơn tiến sỹ Nguyễn Xuân Diên đã chuyển bài viết đầy ý nghĩa này của tác giả Nguyễn Đình Thành tới chúng tôi.

Tannamtu.com xin hân hạnh giới thiệu với các bạn độc giả!

Lật chồng báo cũ: QUAN ĐIỂM GIÁO DỤC TUYỆT VỜI 90 NĂM TRƯỚC

Quan điểm giáo dục tại Đông Dương năm 1926
Đọc lại báo xưa từ năm 1926 triết lý đã rất rõ ràng:
…Mục đích sơ học và và cao đẳng tiểu học là cốt dạy dỗ cho trẻ con ngày sau có đủ học thức mà đối phó với đời, và ngày sau biết quyến luyến xứ sở và chức nghiệp của mình, chớ không phải là đào tạo một hạng người cứ tưởng mình là giỏi giang xa hẳn khác đồng bào, vì biết giăm bảy chữ tây, không nhớ cổ tục là gì và không có giây liên lạc với nòi giống nữa. 
…nói về đường thực nghiệp. Sự dạy dỗ trẻ con, trước là rèn đúc lấy phẩm hạnh, mở mang lấy trí thức, tức là học để làm người, như lời của các bậc hiền triết đời xưa thường nói. Rồi lại phải học lấy một nghề để làm cách mưu sinh…Than ôi! Một hạng người dở ông dở thằng, muốn theo học thì không đủ sức, muốn kiếm ăn thì không có nghề, thật là một cái hiểm tượng to cho xã hội Việt Nam sau này đó (số người ấy lại cứ một ngày một thêm mãi ra).
Bài: Một tin mừng cho nền sơ học xứ ta.
Trung Bắc Tân Văn, thứ ba ngày 7/9/1926.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *