HỘI THẢO GIỚI THIỆU TẬP SÁCH ĐẦU TIÊN VỀ HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH

 

Nhân dịp xuất bản 3 cuốn sách đầu tiên về học giả Nguyễn Văn Vĩnh, NXB Tri thức, Trung tâm Văn hóa Pháp, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh tổ chức buổi hội thảo giới thiệu tập sách đầu tiên (trong bộ 14 tập sắp xuất bản) gồm: Nguyễn Văn Vĩnh là ai?, Lời người mandi hiện đại và Parole du barbare moderne với mong muốn đem lại một sự hiểu biết nhất định cho những ai quan tâm tới con người và sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh, đến vai trò lịch sử, xã hội và chính trị của ông trong quá khứ.

131017_TCBCthang10.2013

GIỚI THIỆU TẬP SÁCH

ĐẦU TIÊN VỀ HỌC GIẢ NGUYỄN VĂN VĨNH

14h – 16h, thứ Sáu ngày 25/10/2013, Hội trường L’Espace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội

 

Thế kỷ XX đã để lại một sự thay đổi ấn tượng trong lịch sử văn hóa Việt Nam, đó là việc, người Việt Nam đã chính thức sử dụng thứ chữ viết riêng cho mình: CHỮ QUỐC NGỮ. Tạo dựng được sự thay đổi ấn tượng nói trên là công lao của nhiều thế hệ người Việt, nhiều gương mặt kiệt xuất đã dấn thân, dâng hiến những tinh hoa trí tuệ, trong đó có vai trò đặc biệt của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Vậy Nguyễn Văn Vĩnh là ai? Ông đã làm và đã để lại gì cho hậu thế? Sự nghiệp của ông có thật sự có ý nghĩa với lịch sử văn hóa nước nhà? Vì sao trong tâm thức của lớp trẻ ngày nay lại tỏ ra mơ hồ khi nhắc đến tên Nguyễn Văn Vĩnh? Và những nguyên nhân nào đã để lịch sử “vô  tình” đứng xa ông???

Nhân dịp xuất bản 3 cuốn sách đầu tiên về học giả Nguyễn Văn Vĩnh, NXB Tri thức, Trung tâm Văn hóa Pháp, Quỹ Văn hóa Phan Chu Trinh  tổ chức buổi hội thảo giới thiệu tập sách đầu tiên (trong bộ 14 tập sắp xuất bản) gồm: Nguyễn Văn Vĩnh là ai?, Lời người mandi hiện đạiParole du barbare moderne với mong muốn đem lại một sự hiểu biết nhất định cho những ai quan tâm tới con người và sự nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh, đến vai trò lịch sử, xã hội và chính trị của ông trong quá khứ.

Diễn giả:

Ông Nguyễn Lân Bình – cháu nội học giả Nguyễn Văn Vĩnh (chủ biên bộ 3 cuốn sách:Nguyễn Văn Vĩnh là ai?, Lời người mandi hiện đạiParole du barbare modern

GS. Chu Hảo nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc NXB Tri thức, Phó Chủ tịch Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *