Việt Nam: Kiểm duyệt báo chí quốc ngữ trong thời kỳ Pháp thuộc

Trong giai đoạn thuộc Pháp, Việt Nam bị chia thành ba vùng tách biệt : Nam Kỳ trở thành thuộc địa và theo luật lệ của Pháp ; Trung Kỳ và Bắc Kỳ nằm dưới chế độ bảo hộ, vẫn theo luật lệ của triều Nguyễn nhưng quyền hạn thật nằm trong tay chính phủ Đông Dương. Tương tự, báo chí tại Việt Nam cũng bị tách thành hai chế độ riêng biệt. Tại Nam Kỳ, nơi được coi là cái nôi của nền báo chí Việt Nam, báo tiếng Pháp được hưởng quyền tự do báo chí như tại
Continue Reading

TỐNG TIỄN CON KHỈ, CHÀO ĐÓN CON GÀ !

Hà Nội, ngày 9.12.2017 (Tức 12 tháng Chạp năm Bính Thân) Thưa các quý vị và các bạn! Tiếp tục chặng đường chứng minh sự xuất chúng của Tân Nam Tử – Nguyễn Văn Vĩnh, thay vì không đủ sức để xuất bản các tập sách tiếp theo với chuyên đề Lời Người Man di hiện đại như dự kiến từ năm 2013, BBT Tannamtu.com xin giới thiệu một số bài viết của nhà báo Nguyễn Văn Vĩnh nhân dịp TẾT cổ truyền. Đọc những bài viết này, chắc chắn các quý vị và các bạn sẽ khó có thể
Continue Reading

NĂM 2016 ĐÃ QUA

Thưa các quý vị và các bạn! Một năm qua đi với đề tài Nguyễn Văn Vĩnh, đã để lại quá nhiều những sự kiện đáng nhớ và đầy cảm xúc cho những ai yêu cái minh bạch, quý trọng cái tinh túy, cái hùng vỹ của trí tuệ con người được hun đúc trong một nhân vật hiếm hoi đến độ chưa thấy người thứ hai trong lịch sử, người đã tạo ra đầy những sự ám ảnh với những bộ óc uẩn khúc… luôn sợ sự thật và sự công bằng! Từ quyết định lịch sử vinh danh
Continue Reading

LỊCH SỬ KHÔNG NGHỈ HƯU – Kỳ 2

Kỳ 1 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ——————————-                                                                    Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2011 Kính gửi:  Bà IRINA BOKOVA, Tổng Giám đốc UNESCO Về việc: Xem xét và đánh giá đúng vai trò lịch sử của nhà báo, dịch giả Nguyễn Văn Vĩnh (1882-1936) trong lịch sử giao lưu văn hóa Đông –Tây đầu thế kỷ XX ở Việt Nam. Kính thưa Bà! Tôi là Nguyễn Lân Bình, sinh năm 1951 là công dân nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là cháu
Continue Reading

“Le barbare moderne”: Nguyen Van Vinh et la complexite de la modernisation coloniale au Vietnam – Phần 4

Ban biên tập chúng tôi xin giới thiệu tới quý đọc giả phần 4 bản tiếng Pháp của tiến sĩ Christopher E. Goscha mà chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị bản tiếng Việt với tựa đề: “NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI” Nguyễn Văn Vĩnh và tính phức tạp của công cuộc hiện đại hóa thuộc địa ở Việt Nam Phần 1 Phần 2 Phần 3
Continue Reading

“Le barbare moderne”: Nguyen Van Vinh et la complexite de la modernisation coloniale au Vietnam – Phần 3

Ban biên tập chúng tôi xin giới thiệu tới quý đọc giả phần 3 bản tiếng Pháp của tiến sĩ Christopher E. Goscha mà chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị bản tiếng Việt với tựa đề: “NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI” Nguyễn Văn Vĩnh và tính phức tạp của công cuộc hiện đại hóa thuộc địa ở Việt Nam Phần 1 Phần 2
Continue Reading

“Le barbare moderne”: Nguyen Van Vinh et la complexite de la modernisation coloniale au Vietnam – Phần 1

  Ban biên tập chúng tôi xin giới thiệu tới quý đọc giả bản tiếng Pháp của tiến sĩ Christopher E. Goscha mà chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị bản tiếng Việt với tựa đề: “NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI” Nguyễn Văn Vĩnh và tính phức tạp của công cuộc hiện đại hóa thuộc địa ở Việt Nam  
Continue Reading

Đồ khảm xà cừ ghi tên La Fontaine

BBT Tannamtu.com phát hiện có bài viết đã từ rất lâu liên quan đến nguồn gốc, xuất sứ của kỷ vật duy nhất của học giả Nguyễn Văn Vĩnh. Chúng tôi nhận thấy bài viết này rất cần cho các bạn đọc quan tâm đến đề tài học giả Nguyễn Văn Vĩnh nhưng dùng tiếng Pháp. Chúng tôi xin mạo muội tác giả được giới thiệu trên trang tin Tannamtu. Chúng tôi vô cùng cảm kích với những hiểu biết và tình cảm sâu nặng của tác giả, đồng thời cũng xin thành thật cáo lỗi vì chưa xin phép
Continue Reading

“NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI” Nguyễn Văn Vĩnh và tính phức tạp của công cuộc hiện đại hóa thuộc địa ở Việt Nam – Phần 3

    Phần 1 Phần 2 Nguyễn Văn Vĩnh và vấn đề “văn minh” dưới thời bị đô hộ. Vua Bảo Đại và Toàn quyền Ro Bin lắp những thanh ray tàu hỏa hỏa cuối cùng trong buổi khánh thành đường sắt Hà Nội – Sài Gon ngày 2.9.1936. (ảnh sưu tập của Ngô Văn Đức – Pháp) Phần lớn những người biết về Nguyễn văn Vĩnh đều thích thú, cười mỉa một cách chế nhạo mục bài nổi tiếng của ông có nhan đề là  Lên án tất cả (Se moquer de tout), trong đó ông hệ thống lại
Continue Reading

“NGƯỜI MAN DI HIỆN ĐẠI” Nguyễn Văn Vĩnh và tính phức tạp của công cuộc hiện đại hóa thuộc địa ở Việt Nam – Phần 2

Phần 1 Cuộc cách mạng văn hóa của Nguyễn Văn Vĩnh.  Nhà in Cho đến cuối những năm 1920, Nguyễn Văn Vĩnh quan tâm đến canh tân văn hóa hơn là cách mạng chính trị. Từ năm 1907, ông trở nên mạnh dạn nhờ sự khám phá của ông về nước Pháp, về ngành in hiện đại, về báo chí và tác dụng cũng như sự tác động của nghệ thuật vào những đột biến trong xã hội. Ông Vĩnh đã tập trung tâm huyết vào việc xúc tiến một cuộc cách mạng văn hóa và xã hội trước một
Continue Reading